• cs
  • en
  • de

  telefonní kontakt bmplus +420 737 509 406

Certifikáty

Bližší infomaci o certifikaci jednotlivých výrobků Vám poskytne obchodní zástupce.

201406151849_EKOKOM2-logo-640x360

Za obaly uváděné námi na trh byl řádně uhrazen poplatek společnosti EKO-KOM, a.s. za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu.

„Pořízení nové výrobní technologie“

eu

Naše společnost BM plus, spol. s.r.o. realizuje projekt s názvem „Pořízení nové výrobní technologie pro BM plus, spol.“, reg. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006488, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu společnosti BM plus, spol. s.r.o. je pořízení linky na výrobu a balení skládaných ZZ papírových ručníků s možností lepení vrstev papíru a kosmetických kapesníčků.

Hlavním cílem je rozšíření výrobního sortimentu o chybějící produkty ve firemním portfoliu a zavedení nového vlastního výrobku na trh.

Předkládaný projekt je velmi důležitým krokem pro další rozvojové aktivity firmy v oboru a umožní udržet a posílit pozici významného dodavatele v oblasti papírenských produktů.