• cs
  • en
  • de

  telefonní kontakt bmplus +420 737 509 406

Souhlas s GDPR

16. 10. 2018

Výsledek obrázku pro gdpr

Dne 25.5.2018 vstoupilo v platnost nové nařízení o ochraně osobních údajů, které je platné v celé Evropské unii. Velmi nám záleží na tom, abyste od nás dostávali potřebné informace tak jako doposud (například pozvánky na semináře, veletrhy a konference, informace o technických novinkách, informační zpravodaje a další služby týkající se společnosti BM plus). Za tím účelem musíme zpracovávat Vaše osobní údaje (e-mailová adresa, příp. jméno a příjmení).

Kompletní znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů naleznete níže: 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

  • 1. Tímto vyslovuji svůj souhlas s tím, aby:

společnost BM PLUS, s.r.o., IČ: 49967029, se sídlem Palackého 501, 769 01 Holešov – Všetuly, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13223  (tj. správce osobních údajů)
zpracovávala tyto mé osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mailovou adresu

za tím účelem, aby mi byla e-mailem zasílána reklamní a obchodní sdělení společnosti BM PLUS, s.r.o., například informace o novinkách v sortimentu, o technických novinkách, o aktualitách, pozvánky na semináře, veletrhy a konference, informační zpravodaje.

  • 2. Na jak dlouho souhlas udělujete?

Souhlas udělujete na dobu 10 let ode dne podpisu, pokud jej neodvoláte dříve.

  • 3. Jak bude společnost BM PLUS, s.r.o. s osobní údaje nakládat?

Zpracování bude prováděno společností BM PLUS, s.r.o., která může pověřit externího zpracovatele, aby pro společnost BM PLUS, s.r.o. prováděl zpracování osobních údajů (blíže v Zásadách zpracování osobních údajů na webu www.bmplus.cz ). Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, aby s nimi samy nakládaly jinak, než jste odsouhlasil/a výše.
Při Vámi odsouhlasených činnostech zpracování nejsou vaše údaje použity k učinění rozhodnutí, která by byla založena jen a pouze na automatizovaných procesech a která by se Vás dotýkala.
Vaše osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo EU. Všichni zpracovatelé i jejich výpočetní technika (servery, cloudy atd.) se nachází v EU.

  • 4. Odvolatelnost souhlasu

Souhlas lze kdykoliv odvolat. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné, můžete si jeho vyslovení kdykoliv rozmyslet a vzít jej bezplatně zpět.
Můžete tak učinit jakýmkoliv způsobem, např. e-mailem zaslaným na grafik@bmplus.cz nebo písemně, dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti BM PLUS, s.r.o., Palackého 501, 769 01 Holešov – Všetuly.
Odvolání souhlasu bude mít za následek smazání Vašich osobních údajů, které nemáme povinnost dle jiného právního předpisu archivovat nebo které nezpracováváme za účelem chránění našich práv.

  • 5. Jaká jsou Vaše práva?

Nařízení Vám při splnění zákonných podmínek (čl. 15 a následující) garantuje další práva: zejména právo na informace, právo na přístup k osobním údajů, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, právo na opravu / doplnění nebo výmaz údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost, jakož i právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


Pro aktuální informace se přihlaste do našeho newsletteru