• cs
  • en
  • de

  telefonní kontakt bmplus +420 737 509 406

Trvale udržitelný rozvoj

19. 8. 2015

I my se během naší činnosti každý den zaměřujeme na to, abychom současným i budoucím generacím zachovali možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižovali rozmanitost přírody a zachovávali přirozené funkce ekosystémů. Naše výroba se každým rokem stále rozšiřuje, ale systémem vnitřních opatření se snažíme zabránit jakémukoliv znečišťování životního prostředí, včetně prevence vzniku odpadů a systematického podporování recyklace.

 


Pro aktuální informace se přihlaste do našeho newsletteru