• cs
  • en
  • de

  telefonní kontakt bmplus +420 737 509 406

1994 – založení společnosti

Společnost BM Plus, spol. s r.o. byla založena v lednu roku 1994 a svou činností navazovala na sdružení fyzických osob roku předcházejícího. Původními majiteli byli Ing. Jiří Bozděch a Zdeněk Matela, odtud název BM plus, později se do společnosti přidal Josef Šimek.

Od prvopočátku byla naší velkoobchodní činnost v oblasti balicích a hygienických papírů, u které firma v různých obměnách zůstává dodnes.

Naše společnost začínala téměř s nulovým kapitálem v pronajatých prostorách, první kanceláře byly na ubytovně Pozemních staveb Zlín na Tovární ulici v Holešově, první sklad v sousedním areálu bývalé provozovny Stavomontáží Zlín. Na podzim roku 1994 se společnost stěhuje v důsledku růstu do prostor velkoobchodního areálu společnosti Luko v Grohově ulici, kde si následně také vybuduje své nové kancelářské prostory. Firma roste, tvoří se obchodní oddělení, stává se distributorem významných papíren v Čechách a na Slovensku (JIP Větřní a.s., Harmanecké papierne a.s., Papírny Bělá pod Bezdězem a.s., Papírny Přibyslavice a.s.).

1995

V říjnu se stává jediným majitelem společnosti pan Zdeněk Matela.

1997

Současné prostory ve VO areálu společnosti Luko začínaly být těsné, proto muselo dojít k pronájmu prostor dalších, a to skladové haly v areálu ZNZ-NAVOS (bývalého Hospodářského družstva) na Tovární ulici.

Díky neustálému růstu byla naše společnost nucena k nákupu své vlastní nemovitosti.

Jako lukrativní se objevila nemovitost Cukrovaru Všetuly, a to bývalého cukerního skladu o rozloze 3 600 m2 na Palackého ulici, naproti areálu Nestlé. Po opravě této nemovitosti a pronájmu administrativní budovy v sousedním areálu, rovněž firmy NAVOS, a.s., došlo v srpnu roku 2000 ke stěhování. Větší prostory nám umožnily rozšířit svou činnost, a tak již hned v témže roce došlo k nákupu prvních technologií. Zakoupila se řezačka na balicí a tiskové papíry a postupně se dokupovala další technologie na zpracování hygienických papírů. Začala etapa tzv. konvertingu, tedy přepracování.

Firma začíná vyrábět své první výrobky pod značkou Primasoft a Primasoft exklusive. I přes úvodní potíže, spojené se zavedením výroby, se firmě začíná dařit.

Dne 27.2.2006 však přijde tvrdá rána v podobě požáru výrobně skladové haly. Během hodiny shoří mimo kanceláří vše. Vedení společnosti bylo postaveno před těžkou otázku, zda pokračovat, či nikoliv. Po cca 7 dnech obnovila firma svou velkoobchodní činnost v pronajatých prostorách, negativem bylo propuštění 16 pracovníků, především z výrobního procesu.

Již v září roku 2006 firma kupuje 3 objekty od společnosti NAVOS, a.s. a to administrativní budovu, skladovací halu a menší halu, kde se v krátké budoucnosti umístí opět zpracovatelské linky.

Dochází k postupné renovaci a úpravám nového sídla a skladovacích prostor pro naše potřeby.

V roce 2008 se nám podařilo rozšířit naše vlastní skladovací kapacity o novou halu a také uvést do provozu linku na výrobu ochranných papírových profilů. Podařilo se nám nalézt zákazníky na celou kapacitu. Tuto technologii jsme poté kompletně prodali a rozhodli se věnovat pouze papírové hygieně. O rok později spouštíme stroj na výrobu hygienických ubrousků a okamžitě se nám daří oslovit odběratele a využíváme tak naše maximální výrobní možnosti.

bm plus sklad

Významným a strategickým krokem bylo rozhodnutí o pořízení další technologie, zpracovatelské linky na výrobu rolované papírové hygieny. Na financování tohoto velmi nákladného projektu se nám podařilo získat dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  Na podzim roku 2012 zahajujeme její provoz.  V současné době se jedná o linku s nejvyšší výrobní kapacitou v rámci České republiky.  Tato technologie umožňuje vyrobit produkty pro malospotřebitele (toaletní papíry, kuchyňské utěrky), ale především je zaměřena na výrobu průmyslových toaletních papírů a utěrek, které nabízejí širokou škálu použití.

 

výroba papíru

Rádi bychom se do budoucna stali významným producentem a obchodníkem s papírovou hygienou ve střední Evropě, který nabízí kvalitní výrobky a má dobré, respektované jméno. Této dlouhodobé vizi by mělo pomoci vybudování papírenského stroje a související rozšíření zpracovatelských kapacit. Všemi našimi dosavadními kroky bychom našim zákazníkům chtěli garantovat stabilní kvalitu, dostatečnou zásobu výrobků k pokrytí jejich potřeb a dlouhodobě udržitelnou cenu našich výrobků.