• cs
  • en
  • de

  telefonní kontakt bmplus +420 737 509 406

Hodnoty společnosti

13. 7. 2015

Hrdost

Jsme nositeli jména, které
se za 26 let působení na trhu stalo zavedenou značkou
pro obchodníka a producenta výrobků papírové hygieny.

Chováme se vždy tak, abychom šířili dobré jméno naší společnosti.

Vážíme si spojení kvalitního týmu, zázemí a disponence moderní technologie, která nám umožňuje dokonale obsloužit zákazníka.

Otevřenost

Snažíme se být profesionály – poskytování kvalitních služeb
je pro nás standardem.

Zajímáme se aktivně o potřeby našich zákazníků, obchodních partnerů, zaměstnanců
a reagujeme na ně.

Vstřícná, slušná a otevřená komunikace nám pomáhá budovat pevné a dlouhodobé vztahy.

Odpovědnost

Záleží nám na dobrých vztazích
s okolím.

Chráníme životní prostředí
a chováme se k němu odpovědně.

Aktivně podporujeme obecně prospěšné projekty a jednotlivce.

Spolehlivost

Principy našeho fungování jsou postaveny na slušnosti, poctivosti
a pokoře.

Důvěryhodnost je pro nás klíčová.

Náš úspěch jde ruku v ruce
s pracovitostí našeho týmu.


Pro aktuální informace se přihlaste do našeho newsletteru